Krapinsko – zagorska županija je u svojem proračunu za 2018. godinu osigurala sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 885.000 kn. 

Tim programom financirati će se kulturne aktivnosti, projekti, programi i manifestacije od interesa za  KZŽ  i to u okviru sljedećih djelatnosti:  obnova i zaštita spomeničke baštine, likovna djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska djelatnost, kazališna djelatnost, filmska i video djelatnost,  knjižna i nakladnička djelatnost, knjižnična djelatnost, nove medijske kulture, njegovanje-čuvanje i prezentacija tradicijske kulture,  ostale kulturne djelatnosti.

Javne potrebe u kulturi  provode se u pravilu na način (su)financiranja projekata i programa koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, turističke zajednice, lokalne uprave i samouprave kao i ostali subjekti koji provode neku od navedenih kulturnih aktivnosti. Nadalje, javne potrebe u kulturi  temelje se na prijedlogu projekata i programa putem javnog poziva koji se putem županijskih web stranica objavljuje krajem tekuće godine, a za narednu godinu.

Rok za podnošenje prijava jest od 29. prosinca 2017. godine pa do 09. veljače 2018. godine.

Javni poziv i sve detalje vezane za prijavu kao i potrebne obrasce možete vidjeti na stranicama Krapinsko – zagorske županije putem priloženog linka: http://www.kzz.hr/poziv-kultura-2018