Raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

Krapinsko – zagorska županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 16. siječnja 2018. godine, a završava 15. veljače 2018. godine.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 200.000,00 kuna. Visina potpore po korisniku iznosi do 30.000 kuna, a maksimalno do 75% prihvatljivih aktivnosti.

Programi i projekti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/natjecaj-financiranje-programa-poljo-udruga-2018

Prijave se u papirnatom i elektroničkom obliku šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini“

Na adresu:

  • Krapinsko – zagorska županija
  • Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu
  • Magistratska 1
  • 49 000 Krapina

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na email:poljo.udruge@kzz.hr .