Krapinsko – zagorska županija poziva udruge da se prijave za dodjelu financijske potpore u skladu s raspisanim Natječajem za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 16. siječnja 2018. godine a završava 15. veljače 2018. godine.

Programi i projekti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/udruge-prevencija-zdravlja-mladi-ranjive-skup-2018


Krapinsko-zagorska županija poziva udruge da se prijave za dodjelu financijske potpore u skladu s Javnim pozivom udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 16. siječnja 2018. godine a završava 15. veljače 2018. godine.

Programi i projekti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/poziv-programi-branitelji-2018