LAG „Zeleni bregi“ izmijenio Lokalnu razvojnu strategiju i pripremio Natječaj za Tip operacije 1.1.2. (6.3.1. PRR)

U četvrtak, 12. travnja 2018. u Stubičkim Toplicama, održana je sjednica Upravnog odbora i sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“.

Na okupljanju članova odbora i skupštine LAG-a „Zeleni bregi“ uspješno su donesene sve potrebne odluke, dokumenti i pravilnici za isporuku Lokalne razvojne strategije i objavu svih LAG Natječaja. Nakon toga, izmijenjena Lokalna razvojna strategija poslana je u Agenciju za plaćanje i u Ministarstvo poljoprivrede RH na konačno odobrenje. Nakon odluke o odobrenju izmijenjene strategije iz nadležnih institucija koja se očekuje kroz 30-45 dana, LAG će objaviti javni poziv za dostavu projektnih prijedloga tipa operacije (TO) 1.1.2 „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije.(sličan tipu operacije 6.3.1 iz Programa ruralnog razvoja RH-a).

Djelatnici LAG-a su uz potporu LEADER mreže Hrvatske i konzultantske tvrtke iz Petrinje, na temelju provedenog istraživanja na svom teritoriju oblikovali novu verziju Lokalne razvojne strategije da bolje odgovori na potrebe u lokalnoj zajednici. Kao rezultat, ovaj strateški dokument je sa 16 tipova operacija (planiranih vrsta natječaja) smanjen na njih 6 (uključujući 2 Mjere za sam LAG – za projekte suradnje i za redovno poslovanje-djelovanje).

LAG će po trenutnoj verziji strategije do kraja programskog razdoblja (2014. – 2020.) objavljivati sljedeće javne pozive za lokalnu zajednicu:
1. Tip operacije 1.1.1. (4.2.1. PRR) „Potpora za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“
2. Tip operacije 1.1.2. (6.3.1. PRR) „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“
3. Tip operacije 1.2.1. (6.4.1. PRR) „Razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“
4. Tip operacije 2.1.1. (7.4.1. PRR) „Ulaganja u opće društvenu strukturu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
5. Tip operacije 2.2.1. (19.3.1. i 19.3.2. PRR) „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“
6. Tip operacije 2.2.2. (19.4.1. PRR) „Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS“

U narednim godinama LAG-u „Zeleni bregi“ ostaje mogućnost još dva puta raditi izmjenu strategije odnosno prilagođavati ju potrebama područja. Treba naglasiti kako je LAG „Zeleni bregi“ proveo dvije ankete, upitnika na svojem geografskom području, 270 savjetovanja u uredima LAG-a „Zeleni bregi“ (Oroslavje, Krapina, Bedekovčina, Marija Bistrica) čiji rezultati su pokazali da je najveći interes potencijalnih korisnika za spomenute tipove operacija.

Tip operacije 1.1.2. (6.3.1. PRR) „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ biti će objavljen krajem svibnja ili u prvoj polovici lipnja 2018., a 30 poljoprivrednih gospodarstava sa područja LAG-a će kroz pripremljene projekte ostvariti potporu od 15.000,00 € po nositelju uz 100% stopu financiranja LAG-a. Sva potrebna dokumentacija sa pojašnjenjima i svim prilozima, obrascima biti će dostupna na stranici http://www.zeleni-bregi.hr/. Također u promocijskom razdoblju, 14 dana prije otvaranja natječaja, LAG „Zeleni bregi“ će animirati svoje područje za pripremu projekata kroz održavanje radionica, savjetovanja i medijske objave.