Logopedski kabinet u Bedekovčini

 

U današnje vrijeme s obzirom na način života i utjecaj na odrastanje naše djece, opće je poznato da je svugdje u porastu potreba za stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Posebno je velika potreba za uslugama logopeda. Stoga je Društvo naša djeca Zlatar Bistrica u suradnji s općinama Zlatar Bistrica, Bedekovčina i Marija Bistrica otvorilo Logopedski kabinet.

Kabinet je smješten u prostorima Dječjeg vrtića Bedekovčina, a započeo je s radom još početkom 2015. godine i u njemu su se izmjenjivale vrsne logopedinje koje su svojim radom pružale izvanrednu podršku djeci s područja Općine. Kabinet je privremeno zatvorio vrata za svoje korisnike u listopadu 2022., a ponovno započinje s radom sredinom siječnja 2023.

Logopedski kabinet svoje usluge pruža osobama s prebivalištem ili boravištem u općinama: Zlatar Bistrica, Marija Bistrica i Bedekovčina.

Korisnike s područja Općine Bedekovčina logoped prima u starom prostoru DV Bedekovčina ponedjeljkom i srijedom te svaki drugi petak u mjesecu.

Iako je smješten je u prostorima DV Bedekovčina Logopedski kabinet djeluje neovisno od vrtića. To znači da logoped nije stručni suradnik u DV Bedekovčina, već samo radi u tom prostoru. Logoped uzima u tretman, kako djecu polaznike DV Bedekovčina tako i drugu djecu s prebivalištem na području Općine.

TKO JE LOGOPED?

Logoped je stručnjak koji se bavi otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja na području glasa, jezika, govora i komunikacije. Logoped pruža podršku i savjetovanje djeci i odraslima sa širokim spektrom teškoća.

Poremećaji kojima se bavi logoped su:

 • Poremećaji glasa (promuklost, nazalnost)
 • Poremećaji tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
 • Poremećaj iz spektra autizma
 • Poremećaji socijalne komunikacije
 • Specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
 • Jezični poremećaji
 • Poremećaji izgovora
 • Fonološki poremećaji
 • Kraniofacijalne govorne teškoće (rascjepi usne i nepca)
 • Motorički govorni poremećaji (apraksija, dizartrtija)
 • Oštećenja sluha
 • Poremećaji gutanja (disfagije) Jezični poremećaji nastali uslijed oštećenja mozga (afazije)
 • Ostali poremećaji (ADHD, selektivni mutizam, poremećaj slušnog procesiranja, razni sindromi,…)

Potreba za logopedskim uslugama i na području općina Zlatar Bistrica, Marija Bistrica i Bedekovčina je izuzetno velika, pa se veoma brzo formirala i lista čekanja za uključivanje u rad s logopedom. U Logopedskom kabinetu u Bedekovčini u neposredni tretman je trenutno uključeno tridesetak djece s tog područja, a redovito se uz polaznike u proces dijagnostike uključuju djeca zapisana na listu čekanja. Osim neposrednog rada s djecom predškolskog i školskog uzrasta, zadaća logopeda Logopedskog kabineta je i prevencija. Ostvaruje se izvrsna suradnja s Dječjim vrtićem Bedekovčina, Osnovnom školom Stjepana Radića u Brestovcu Orehovečkom i Osnovnom školom Bedekovčina.

Uz suglasnost roditelja, logoped Logopedskog kabineta prati djecu predškolskog uzrasta, polaznike Dječjeg vrtića.

ČESTA PITANJA

Kada se obratiti logopedu?

Svaki roditelj se pita kada treba potražiti pomoć logopeda. Svakako potražite pomoć i/ili savjet logopeda ako zamijetite nešto od sljedećeg:

 • kod Vašeg djeteta kasni izgovor prve riječi sa značenjem
 • dijete ne ostvaruje kontakt očima sa sugovornikom
 • dijete ne razumije jednostavne naloge, a ima više od 18. mjeseci života
 • dijete ne reagira na zvukove iz okoline
 • dijete se ne odaziva na vlastito ime
 • komunikaciju ne uspostavlja niti gestom (pokazivanje prstom na ono što želi)
 • ako postoje produžavanja, ponavljanja ili zastoji u govoru koja traju duže od 4
 • mjeseca
 • ako je govor agramatičan nakon 4. godine (rečenice se ne slažu u rodu, broju i padežu)
 • dijete od 3 godine ima nerazumljiv govor za širu socijalnu sredinu
 • dijete do 5. godine nije savladalo sve glasove hrvatskog jezika
 • postoje teškoće savladavanja čitanja i pisanja kao i teškoće savladavanja školskog gradiva

Oprostite, koliko će trajati terapija?

Prije uključivanja djeteta u logopedsku terapiju važno je imati na umu da je logopedska terapija usmjerena na ostvarivanje ciljeva. Nakon početne procjene logoped na temelju djetetovih postignuća određuje kratkoročne i dugoročne ciljeve. Ciljevi su u potpunosti individualizirani (usmjereni isključivo na to dijete). Vrijeme koje je svakom djetetu potrebno za napredak jako varira i ovisi o nizu čimbenika. Logoped upoznaje roditelje s ciljevima logopedske terapije, pomaže im razumjeti djetetovu teškoću, savjetuje ih kako da i sami pomognu svom djetetu. Važno je da i roditelji razumiju važnost pojedinih aktivnosti kojima se želi dostići postavljeni cilj. Logoped i roditelj trebaju surađivati kao tim. Logoped je taj koji daje smjernice djetetu i roditelju, ali rezultati su vidljivi samo ako se redovito vježba i aktivnosti provode u svakodnevnom okruženju (kod kuće). Što smo uporniji, češće provodimo smjernice koje nam je logoped dao tretman će biti učinkovitiji i brže ćemo prebroditi postojeću teškoću.

KOME SE OBRATITI?

Nažalost, još uvijek ne postoji jedinstveni recept kojim bi se u trenu riješile teškoće koje se znaju javiti kod djece i odraslih. Zato nam je važna suradnja i osviještenost roditelja i zajednice kako bismo zajednički našoj djeci pružili podršku, osnažili ih i stavili osmijeh na njihova lica. Ipak su oni naša budućnost!

Ako imate kakvih nedoumica, pitanja, ako trebate savjet obratite nam se putem elektroničke pošte majaboc.logoped@gmail.com ili na broj 091 91 23 105 u radno vrijeme Logopedskog kabineta.

 

Maja Boc, mag.logoped.