Martinec Orehovički

ČLANOVI/ČLANICE

  1. IVICA BOŽIČEK, Martinec Orehovički  61, PREDSJEDNIK
  2. MARTIN KOMORSKI , Martinec Orehovički 44, POTPREDSJEDNIK(zamjena – ANICA KRZNAR, Martinec Orehovički 38a)
  3. VALENTINA PAKRAČIĆ JAMBREK, Martinec Orehovički 46
  4. RAJKO MORT, Martinec Orehoviči  87
  5. GJURO LEVANIĆ, Martinec Orehovički 7a