19.6 C
Bedekovčina
Subota, 13 travnja, 2024
Naslovnica Mjere poticanja poduzetništva

Mjere poticanja poduzetništva

U SVRHU POTICANJA PODUZETNIŠTVA, IZMIJENJENA ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi za područje Općine Bedekovčina.

Izmjenom Odluke određeno je da se obveznici plaćanja, odnosno pravne i fizičke osobe, oslobađaju od plaćanja komunalne nakade i to:
1. U prvoj godini rada, odnosno prvih 12 mjeseci rada, 100% iznosa komunalne naknade,
2. U drugoj godini rada, odnosno drugih 12 mjeseci rada, 50% iznosa komunalne naknade,
3. U trećoj godini rada, odnosno trećih 12 mjeseci rada, 30% iznosa komunalne naknade,
za građevinu za koju su akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2019. godine za poslovni prostor:
– u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije,
– u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost,
– u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično),
– u kojem se obavlja trgovačka ili uslužna djelatnost ,
– za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.


  • Zaključak o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Bedekovčina (pdf)(docx)
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2023. GODINU

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 17.250,00 EUR putem sljedećih mjera:

Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama: 13.250,00 EUR
Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova: 4.000,00 EUR

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 5.300,00 EUR.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se na propisanim obrascima Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina najkasnije do 6. studenog 2023. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.

________________________________________________________________________

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2022. GODINU

Općina Bedekovčina raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2022. godinu.

Zahtjev za dodjelu potpora na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina na adresu: Trga Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 01. listopada 2022. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.

Dokumentacija:

______________________________________________________________________

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU

Općina Bedekovčina raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu.

Općina Bedekovčina već 4 godinu za redom dodjeljuje potpore za razvoj poduzetništva putem predmetnog Javnog poziva, odnosno Programa poticanja poduzetništva.

Od 2018. godine dodijeljeno je ukupno 12 nepovratnih potpora novoosnovanim obrtima i tvrtkama sveukupne vrijednosti 219.152,80 kuna. Dakle, Općina je kroz Program poticanja poduzetništva potpomogla otvaranju 12 obrta odnosno tvrtka na području Općine Bedekovčina.

U cilju suzbijanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa, dodijeljeno je ukupno 25 jednokratnih potpora sveukupne vrijednosti 101.000,00 kuna.

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora, u okviru raspisanog Javnog poziva, dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 215.000,00 kn putem sljedećih mjera:

– potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama: 100.000,00 kn

– potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova: 15.000,00 kn

– jednokratne potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa: 100.000,00 kn.

Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 40.000,00 kuna.

Zahtjev za dodjelu potpora na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina na adresu: Trga Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 01. studenog 2021. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.


JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 215.000,00 kn putem sljedećih mjera:

  1. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama: 100.000,00 kn
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova: 15.000,00 kn
  3. Jednokratne potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa: 100.000,00 kn

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 40.000,00 kuna.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina do 02. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, na adresu: Trga Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.


JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2019. GODINU

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 115.000,00 kn putem sljedećih mjera:

  1. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama: 100.000,00 kn
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova: 15.000,00 kn.

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 40.000,00 kuna.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina do 02. prosinca 2019. godine, na adresu: Trga Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.


Općina Bedekovčina raspisala je JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2018. GODINU

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 115.000,00 kn putem sljedećih mjera:

1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 35.000,00 kn
2. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama 40.000,00 kn
3. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade
projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i
nacionalnih fondova 40.000,00 kn.

Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 30.000,00 kuna.


Općina Bedekovčina poziva vlasnike nekretnina koje se nalaze u Gospodarskoj zoni Bedekovčina na prodaju svojih nekretnina Općini Bedekovčina, u svrhu okrupnjavanja parcela u Gospodarskoj zoni Bedekovčina i poticanja razvoja poduzetništva u Općini Bedekovčina.

Utvrđena prosječna cijena zemljišta u Gospodarskoj zoni Bedekovčina iznosi 65 kn/m2.

Općina Bedekovčina sklapat će ugovore o kupoprodaji nekretnina s osobama koje su kao vlasnici nekretnine upisani u zemljišne knjige uz uvjet da nekretnina nije opterećena teretima.

U slučaju suvlasništva nekretnine, Općina Bedekovčina sklapat će ugovore o kupoprodaji nekretnina ukoliko interes za prodaju nekretnine iskažu svi suvlasnici pojedine nekretnine.

Ponude se podnose do 01. prosinca 2018. godine, a razmatrat će se prema redoslijedu zaprimanja.

Uz ponudu, ponuditelji moraju dostaviti izvadak iz zemljišnih knjiga ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude i presliku osobne iskaznice.

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Općine Bedekovčina, na adresu: Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.