Mjesni odbori

Na području Općine osnovani su mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori osnovani su za pojedina naselja, za više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom Općine i posebnom odlukom Općinskog vijeća. Mjesni odbor pravna je osoba.

U Općini Bedekovčina djeluje 14 mjesnih odbora: Bedekovčina I, Bedekovčina II, Bedekovčina III, Bedekovčina IV, Brestovec Orehovički, Grabe Gornje, Kebel, Križanče, Martinec Orehovički, Orehovica, Poznanovec, Pustodol Orehovički, Vojnić Breg i Židovinjak.

BEDEKOVČINA I

 1. ANTUN MOHAČ, Naselje Grbovec 47, Bedekovčina, predsjednik
 2. MLADEN BAN, Naselje Jalševec 2, Bedekovčina, potpredsjednik

BEDEKOVČINA II

 1. STJEPAN JADAN, Čajkovljansko naselje 28, predsjednik
 2. IVAN KOVAČ, Magdalenićeva 13, Bedekovčina, potpredsjednik

BEDEKOVČINA III

 1. DAMIR HORVAT, N. Stanići 23, Bedekovčina, predsjednik
 2. JADRANKA VIDIČEK, N. Malekovec 10, Bedekovčina, potpredsjednica

BEDEKOVČINA IV

 1. DRAGUTIN KOTARSKI, Zagorska 12, Bedekovčina, predsjednik
 2. ŽELJKO DEVENIČAR, Zagorska 22, Bedekovčina, potpredsjednik

BRESTOVEC OREHOVIČKI

 1. DARKO ĐURKAN, Grabe 103, predsjednik
 2. MLADEN VALJAK, Lug Orehovički, potpredsjednik

GRABE GORNJE

 1. IVICA JAKUŠ, Belovar Zlatarski 8, predsjednik
 2. ZDRAVKO JAKUŠ, Belovar Zlatarski 30, potpredsjednik

KEBEL

 1. DAMIR STANIĆ, Kebel 57/a, predsjednik
 2. JOSIP JURINA, Kebel 49 b, potpredsjednik

KRIŽANČE

 1. TOMISLAV DEKANIĆ, Križanče 34, predsjednik
 2. VLADIMIR KOTARSKI, Križanče 22/1, potpredsjednik

MARTINEC OREHOVIČKI

 1. NIKOLA SENTE, Martinec Orehovički 21, predsjednik
 2. IVICA BOŽIČEK, Martinec Orehovički 61, potpredsjednik

OREHOVICA

 1. KSENIJA POSTONJSKI, Orehovica 10, predsjednica
 2. MARIO MEŠTROVIĆ, Orehovica 19, potpredsjednik

POZNANOVEC

 1. ŽELJKO NOVOSEL, R. J. Španca 29 c, Lug Poznanovečki, predsjednik
 2. VERA HRVOJ, Ulica Marije Habulin 4 a, Poznanovec, potpredsjednica

PUSTODOL OREHOVIČKI

 1. JOSIP SIKETIĆ, Pustodol Orehovički 22, predsjednik
 2. SLAVKO FILIPEC, Pustodol Orehovički 83, potpredsjednik

VOJNIĆ BREG

 1. JOSIP JAMBREK, Vojnić Breg 17, predsjednik
 2. IVAN TENŠEK, Vojnić Breg 25, potpredsjednik

ŽIDOVINJAK

 1. KREŠIMIR PAVETIČEK, Židovinjak 12, predsjednik
 2. TOMICA HORVATINČIĆ, Židovinjak 15, potpredsjednik