Na području Općine Bedekovčina u tijeku je asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

U tijeku je asfaltiranje sljedećih nerazvrstanih cesta ukupne duljine 1.845 metara: NC KE-002 (ŽC 2167 – Jurini – Čermušnik), NC GR-007 (ŽC 2165-Trajbar – Vilča Vuksan – Orehovica), NC BD1-006 (Zagorska – Špiranec brijeg), NC BD1-007 (I. Odvojak Špiranec brijeg), NC BO-011 (Odvojak Čehulići – Mladići), NC GR-004 (ŽC 2165 – Žigovečki – Glavičari – Veliki Komor) i NC KE-015 (Odvojak – Špiranec Ruda – Fernežiri) .

Ukupna cijena radova asfaltiranja iznosi 540.576,25 kuna s PDV-om.