U petak, 09. veljače 2018. godine u Krapini je održano potpisivanje ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekte razvoja širokopojasnog interneta na području Krapinsko – zagorske županije.

Tom prilikom, načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban potpisao je s Krapinsko – zagorskom županijom Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za širokopojasnu infrastrukturu (internet) vrijedan 100.000,00 kuna.

Općina Bedekovčina na Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranja iz EU fondova surađuje s Općinom Lobor, Općinom Mače, Općinom Mihovljan, Općinom Novi Golubovec i Općinom Sveti Križ Začretje.

Potpisom Sporazuma o suradnji, općine su se obvezale da će u 2018. godini osigurati financijska sredstva u sveukupnom iznosu od 199.000,00 kuna+PDV u svrhu financiranja izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na njihovom području. Krapinsko – zagorska županija će danas potpisanim Ugovorom sufinancirati izradu projektne dokumentacije sa 100.000,00 kuna.

Kao nositelj projekta, Općina Bedekovčina svim uključenim dionicima projekta osigurava tehničku i administrativnu podršku.