Načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost (spriječen duže od 30 dana).

NAČELNIK: Darko Ban, ing. građ.

e-mail: nacelnik@bedekovcina.hr

ZAMJENIK NAČELNIKA: Janko Buzjak, dipl. ing.

e-mail: janko@bedekovcina.hr

 

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA KOD NAČELNIKA OPĆINE BEDEKOVČINA

UTORKOM od 09:00 do 17:00 sati

Svoj dolazak možete najaviti na brojeve telefona: 049/213-963 i 049/213-040 ili putem e-maila: snjezana@bedekovcina.hr