RAZLOG DONOŠENJA

Odlukom o komunalnoj naknadi za područje Općine Bedekovčina  određuje se:

·         područja zona u Općini Bedekovčina u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

·         koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Općini Bedekovčina u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

·         koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

·         rok plaćanja,

·         nekretnine važne na području Općine Bedekovčina koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

·         opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja  2019. godine dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.