RAZLOG DONOŠENJA

Ovom Odlukom o komunalnom doprinosu određuju se:
– zone u Općini Bedekovčina za plaćanje komunalnog doprinosa
– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Bedekovčina (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)
– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja 2019. godine dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.