RAZLOG DONOŠENJA

Ovom Odlukom određuju se djelatnosti koje se, osim djelatnosti utvrđenih zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, smatraju komunalnim djelatnostima na području Općine Bedekovčina.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja  2019. godine dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta prijedloga Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima.