RAZLOG DONOŠENJA

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Bedekovčina

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja  2019. godine dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.