Na temelju članka 14.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina saziva dvadesetsedmu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bedekovčina koja će se održati dana

27. ožujka 2024. godine (srijeda)

u 19:00 sati u dvorani za sastanke Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina.