NAJAVA: 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA

3d small people - session behind a round table. 3d image. Transparent high resolution PSD with shadows. Alpha channel.
Na temelju članka 14.  i članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina saziva po hitnom postupku 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bedekovčina koja će se održati dana

24. travnja 2024. godine (srijeda)

u 18:30 sati