Akciia Solidarnost na djielu provodi se kao zajednička akcija svih društava Hrvatskog
Crvenog križa, a u njoj se u pravilu prikuplja odjeća, obuća, hrana, higijena i novac.

Ovogodišnja 46. akcija “Solidarnost na djelu 2018.” provodit će se u četvrtak, 11. listopada 2018. godine pod motom “Ne dvoji! Za drugog izdvoji!”

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok akciju ,,Solidarnost na djelu” provodi već dugi niz
godina te Vas poziva da se pridružite ovogodišnjoj, 46. sabirnoj akciji.

Aktivnosti na sam dan akcije, u četvrtak, 11. listopada 2018.:
– u suradnji s osnovnim i srednjim školama; učenici će obilaziti teren i građanima
uručiti bon zahvalnosti vrijednosti 5 kn, sa stražnje strane ovjeren pečatom GDCK
Zabok
– vrata GDCK Zabok na adresi M.Gupca 53 u Zaboku, kao i skladište na adresi Stjepana
Radića 38 u Zaboku biti će otvorena od 07:00-18:00 sati, a volonteri će preuzimati
donacije hrane, higijene, odjeće i obuće.
– pozivom na broj telefona 049 221 444 može se dogovoriti preuzimanje donacija
odjeće, obuće, hrane i drugih materijalnih dobara.