10. sjednica Općinskog vijeća Općina Bedekovčina sazvana je za dan 31. ožujka 2022. godine sa početkom u 18:00 h.

Poziv 10. sjednica Općinskog vijeća

10.sjednica radni materijal

Točka 6. dnevnog reda