35. sjednica Općinskog vijeća  Općine Bedekovčina sazvana je  za  dan 30. studenog 2020. godine (ponedjeljak), održati će se elektronskim  putem, a glasovanje će biti  u  vremenu od 17:00 do 20:00  sati.

Poziv i radni materijal