Sjednica Općinskog  vijeća sazvana je za  dan   31. siječnja   2022. godine  s početkom u  19:30 sati

Radni materijal za točku  6.  dnevnog reda