U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, otvara se natječaj Umjetnost i kultura online (UP.02.1.1.14).

Poziv Umjetnost i kultura online usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti).

Poziv traje od 18.05.2020. do 31.12.2020., a alocirana sredstva iznose 25.000.000,00 kn.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK.

Udio financiranja od strane Ministarstva kulture iznosi 100%.

Dodatne informacije mogu se pronaći ovdje, a slobodno se i nama obratite s pitanjima.

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Tomislav Keglević