16. srpnja 2020.

Općina Bedekovčina  raspisala  je natječaj za davanje u zakup lokacije za postavljanje  kioska   -dio  javne  površine  označene   kao s k.č. br. 5629/1, površine   9 m2 u k.o.  Bedekovčina,, Trg A. Starčevića -park, Bedekovčina, za obavljanje    trgovačke djelatnosti. Početna   mjesečna zakupnina  za predmet zakupa  iznosi  270,00 kn. Rok za  podnošenje ponuda je   10  dana  od dana objave natječaja  (26. srpnja 2020. godine)

Tekst natječaja u privitku.

Natječaj za davanje u zakup lokacije za postavljanje kioska