Općina Bedekovčina raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za 2023. godinu kategoriziranim sportašima.

Stipendije se dodjeljuju mjesečno, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Pravo na sportsku stipendiju ostvaruju sportaši sa prebivalištem na području Općine Bedekovčina čiji su rezultati vrednovani i potvrđeni od Hrvatskog olimpijskog odbora čijim su rješenjem razvrstani u sljedeće kategorije:

VI. daroviti sportaš 200,00 kn/ 26,54 eura
V. daroviti sportaš 300,00 kn /39,82 eura
IV. vrsni sportaš 400,00 kn / 53,08/ eura
III. vrhunski sportaš 500,00 kn/ 66,36 eura
II. vrhunski sportaš 600,00 kn/79,63 eura
I.  vrhunski sportaš 700,00 kn/92,91 eura

 

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina ili preuzeti putem web stranice Općine Bedekovčina.

Zahtjevu za ostvarivanje prava na sportsku stipendiju prilaže se:

  1. preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
  2. preslika osobne iskaznice (za malodobne, potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja),
  3. potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi,
  4. uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
  5. izjava prima li stipendiju po istoj osnovi od druge pravne osobe,
  6. obrazac izjave GDPR.

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, osobno ili putem pošte najkasnije do 24. studenog 2023. godine.