Raspisuje se natječaj za dodjelu  sportske  stipendije za   2022. godinu  kategoriziranim   sportašima. Ukupno se dodjeljuje  najviše   6 stipendija. Stipendije  se dodjeljuju  mjesečno,  najviše  za  10. mjeseci    tekuće godine. Pravo na sportsku stipendiju ostvaruju sportaši sa prebivalištem na području Općine Bedekovčina  čiji su  rezultati   vrednovani i potvrđeni od Hrvatskog olimpijskog odbora čijim  su rješenjem razvrstani u određene kategorije.

Popunjeni  zahtjevi  sa cjelokupnom dokumentacijom  dostavljaju  se  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Bedekovčina   osobno ili putem  pošte.  Zahtjevi se podnose u roku  15 (petnaest) dana  od dana  objave natječaja na adresu  Općina Bedekovčina, Trg A. Starčevića  4, osobno ili putem pošte , a ističe 02.  studenog 2022. godine . Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi primljeni nakon navedenog roka neće se  smatrati važećim.