Natječaji udruge

Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja.

Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2018. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave se dostavljaju isključivo na priloženim propisanim obrascima:


 Javni natječaj

 za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 09. ožujka 2018. godine.


PITANJA I ODGOVORI

  • Da li je prijavi potrebno priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga Republike Hrvatske te treba li navedeni biti izdan u vremenu od raspisivanja do zatvaranja natječaja? Potrebno je priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da je u trenutku raspisivanja natječaja udruga upisana u Registar udruga.