Natječaji udruge

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2024. godini


Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2023. godini

 

_______________________________________________________________________

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2022. godini

_______________________________________________

Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2021. godini

Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2021. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave će se razmatrati prema redoslijedu i vremenu zaprimanja.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2021. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na email: iva@bedekovcina.hr 

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: iva@bedekovcina.hr  i to najkasnije 10 dana prije isteka ovog natječaja.

Odgovori na pojedine upite bit će poslani u roku od 3 dana na adrese onih koji su pitanja postavili, te će se redovito objavljivat na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina  https://www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/  .

Javni  natječaj za   dodjelu prostora  u vlasništvu Općine Bedekovčina   na korištenje udrugama

Raspisuje  se javni   natječaj za dodjelu općinskog  prostora na korištenje  udrugama, prikupljanjem pisanih prijava  u zatvorenim omotnicama,  na rok od  3 godine i to  za: prostor u Bedekovčini,  Martinec  Orehovički   19a, k.č. br.  5119/1 i 5119/2 k.o.  Komor , društveni dom površine  99,55 m2.

Rok za podnošenje prijava je  30 dana od dana  objave na web stranci Općine Bedekovčina

Prilozi:

________________________________________________________________________

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2021. godini

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 2. travnja 2021. godine.

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2021. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se putem mail-a na iva@bedekovcina.hr u roku za dostavu prijava na Javni natječaj.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

 • Obvezni prijavni obrasci
 1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
 2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
 • Obvezni prilozi:
 1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja,
 2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
 3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.


OBAVIJEST  O   PRODULJENJU ROKA -Javni  natječaj za dodjelu  prostora u vlasništvu  Općine Bedekovčina  na korištenje udrugama

Zbog  izvanrednih okolnosti  u svezi korona virusa (COVID-19), produljuje  se rok   za podnošenje  prijave  na Javni  natječaj  za dodjelu prostor a  u vlasništvu Općine Bedekovčina na korištenje udrugama.

odluka o produljenju javnog natječaja

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Bedekovčina na korištenje udrugama

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 08. travnja 2020. godine.

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Ponuda za natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.


Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2020. godini

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 26. veljače 2020. godine.

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2020. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

 • Obvezni prijavni obrasci
 1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
 2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
 • Obvezni prilozi:
 1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja,
 2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
 3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.


Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2019. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave će se razmatrati prema redosljedu i vremenu zaprimanja.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

 • Obvezni prijavni obrasci
 1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
 2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
 • Obvezni prilozi:
 1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja,
 2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
 3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.


Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2019. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2019. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 1. veljače 2019. godine.

 • Obvezni prijavni obrasci
 1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
 2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
 • Obvezni prilozi:
 1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja kroz usvajanje godišnjeg programa rada,
 2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
 3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.


 

Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja.

Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2018. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave se dostavljaju isključivo na priloženim propisanim obrascima:


 Javni natječaj

 za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 09. ožujka 2018. godine.


PITANJA I ODGOVORI

 • Da li je prijavi potrebno priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga Republike Hrvatske te treba li navedeni biti izdan u vremenu od raspisivanja do zatvaranja natječaja? Potrebno je priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da je u trenutku raspisivanja natječaja udruga upisana u Registar udruga.