Natječaji

JAVNI  NATJEČAJ

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Javni  natječaj objavljen  je  u Narodnim  novinama   broj   141/2023    dana   24. studenog 2023. godine.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove- ne otvaraj“.

Rok za  podnošenje  prijava  na natječaj je do   02. prosinca 2023. godine.

Tekst Javnog natječaja kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje:

________________________________________________________________________

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta referent poljoprivredni redar.

Javni  natječaj je objavljen u Narodnim novinama  broj 122/2023 od  20. listopada 2023. godine.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – vježbenika- ne otvaraj“.

Tekst Javnog natječaja kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje:

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina – 1
izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za
osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta računovodstveni referent – knjigovođa

Javni  natječaj objavljen  je  u Narodnim  novinama   broj   75/2023    dana   07.  srpnja 2023. godine.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – vježbenika- ne otvaraj“.

Tekst Javnog natječaja kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje:

_________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za  prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina u k.o. Poznanovec- gospodarska zona Poznanovec 

Predmet Natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina u katastarskoj općini Poznanovec- gospodarska zona Poznanovec prema početnoj utvrđenoj cijeni.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 10 dana od objave natječaja u dnevnom listu. Natječaj je objavljen  u Večernjem listu dana   07. lipnja  2023. godine.

Pisana ponuda za kupnju s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici, na e-mail adresu: info@bedekovcina.hr  ili preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221  Bedekovčina s naznakom:

„NE OTVARAJ-JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEDEKOVČINA U K.O. POZNANOVEC – GOSPODARSKA ZONA POZNANOVEC“.

Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.                                                         Ponude će se otvarati u prostorijama Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, dana 20. lipnja 2023. godine u 9:00 sati.

Tekst javnog natječaja u privitku:

___________________________________________________________________

JAVNI  NATJEČAJ

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Javni  natječaj objavljen  je  u Narodnim  novinama   broj   61/2023    dana   07.  lipnja  2023. godine.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove- ne otvaraj“.

Rok za  podnošenje  prijava  na natječaj je do   15. lipnja    2023. godine.

Tekst Javnog natječaja kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje:

_______________________________________________________________________

O G L A S

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši stručni suradnik/-ca za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
  • Oglas je objavljen na stranicama HZZ dana  26.  svibnja 2023. godine.  Rok za podnošenje    prijava  na Oglas  je do  03. lipnja 2023.  godine na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, s naznakom: „Oglas za prijam u službu – viši stručni suradnik/-ca za opće poslove i društvene djelatnosti- ne otvaraj“.
  • Oglas – viši stručni suradnik za za opće poslove i društvene djelatnosti
  • Upute-i-obavijesti-kandidatima

_____________________________________________________________________

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta referent poljoprivredni redar.

Javni  natječaj objavljen je  u Narodnim  novinama  broj   45/2023.  dana   26. travnja 2023. godine .

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”, na adresu: Općina Bedekovčina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, s naznakom: „Natječaj za prijam vježbenika”, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisao je dana 3. veljače 2023. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je 8 dana od dana objave poziva na mrežnoj stranici Općine bedekovčina, odnosno zaključno do 13. veljače 2023. godine.

Tekst Javnog poziva kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje:

Objavljeno: 30. ožujka 2023. godine

 

________________________________________________________________________

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta viši stručni suradnik za  provedbu projekata

Javni  natječaj objavljen je  u Narodnim  novinama  broj   22/2023.  dana   24.  veljače 2023. godine .

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”, na adresu: Općina Bedekovčina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, s naznakom: „Natječaj za prijam vježbenika”, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Rok za  podnošenje  prijava  na natječaj je do   04. ožujka  2023. godine.

______________________________________________________________________

Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Bedekovčina

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, NN 139/2022, od 30. studenog 2022. godine. Rok za dostavu prijava je  08. prosinca 2022.)

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme (pdf)

Javni natječaj za prijam viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove(word)

Upute-i-obavijesti-kandidatima-visi-strucni-suradnik-za-graditeljstvo-promet-i-komunalne-poslove

________________________________________________________________________

OGLAS

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

____________________________________________________________________

Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Bedekovčina

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, NN 106/2022, od 14. rujna 2022. godine. Rok za dostavu prijava je  22. rujna 2022.)

Javni natječaj viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove(word)

Javni natječaj viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove (pdf)

Upute i obavijesti kandidatima-viši stručni suradnik-za graditeljstvo, promet i komunalne poslove

_______________________________________________________________________

OGLAS

Za prijam u službu   u Jedinstveni  upravni odjel Općine Bedekovčina , na radno  mjesto

______________________________________________________________

O G L A S

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

________________________________________________________________________

O G L A S

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši stručni suradnik/-ca za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  17. veljače   2022. godine. (Rok za dostavu prijava je  25. veljače 2022.)

Izvješće o odabiru kandidata:

______________________________________________

Natječaj  za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Bedekovčina

Predmet natječaja  je davanje u povremeni  zakup  zemljišta  u vlasništvu Općine Bedekovčina  za potrebe prometnog  vježbališta.

_____________________________________________

Javni   natječaj  za  davanje u zakup poslovnog prostora  u  vlasništvu Općine Bedekovčina – objavljen     09. listopada 2021.  u Večernjem listu 

Općina Bedekovčina daje u zakup poslovni prostor   (kiosk), površine     10,17 m2, koji  se nalazi u Bedekovčini, Trg A. Starčevića bb, na čkbr.5632/1 (zkčbr.3269/2) k.o. Bedekovčina. Rok  za  podnošenje ponuda je   15 dana od dana objave natječaja.

 

_______________________________________________________________________

O B A V I J E S T

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje na natječaj za zakup dijela prostora za postavljanje  bankomata  da se produžuje rok za dostavu ponuda do 30.11. 2020.

Javno otvaranje ponuda održat će se osmog dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ostale odredbe natječaja ostaju iste.

Poveznica na natječaj   https://www.bedekovcina.hr/natjecaji/

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Ban, ing.građ.

 

JAVNI   NATJEČAJ  za  davanje  u zakup dijela  prostora   za postavljanje bankomata (Natječaj objavljen 13. studenog 2020. godine)

_______________________________________________________________________

JAVNI   NATJEČAJ  za  prodaju  nekretnina   u vlasništvu Općine Bedekovčina  (na adresi  Brestovec  Orehovički   47) – objavljen  13. studenog    2020. godine

______________________________________________________________________

Javni poziv za zapošljavanje u programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2020. godinu

  • Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do 13. kolovoza 2020.

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2020g

JAVNI NATJEČAJ a za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto referentkomunalni redar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za financijske i ekonomske poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za pravne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za financijske i ekonomske poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


OGLAS za prijam u službu   u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina    na radno  mjesto  referent/ica-komunalni  redar -1 izvršitelj   na određeno  vrijeme    od  6 mjeseci uz probni  rad od   dva mjeseca


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina na radno mjesto viši stručni/a suradnik/ica za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


JAVNI POZIV  za prijam polaznika  na stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa  u JUO  Općine Bedekovčina u svrhu  omogućavanja  nastavka   stručnog osposobljavanja  polaznika  kojem  je ugovor  raskinut  zbog  korištenja  rodiljnog   dopusta  do isteka preostalog  razdoblja  ugovorenog  trajanja   stručnog osposobljavanja  na razdoblje   do  5  mjeseci


 

JAVNI POZIV za zapošljavanje u Programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2018. godinu


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI NATJEČAJ za direktora trgovačkog društva- Komunalno Bedekovčina d.o.o.


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto referenta/ice za gospodarstvo, graditeljstvo, promet i komunalne poslove 


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto diplomiranog knjižničara (m/ž) na određeno vrijeme za puno radno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za provedbu projekata- na određeno nepuno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti (m/ž) na određeno vrijeme 


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina