Natječaji

O G L A S

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši stručni suradnik/-ca za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Oglas je objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  17. veljače   2022. godine. (Rok za dostavu prijava je  25. veljače 2022.)

Izvješće o odabiru kandidata:

______________________________________________

Natječaj  za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Bedekovčina

Predmet natječaja  je davanje u povremeni  zakup  zemljišta  u vlasništvu Općine Bedekovčina  za potrebe prometnog  vježbališta.

_____________________________________________

Javni   natječaj  za  davanje u zakup poslovnog prostora  u  vlasništvu Općine Bedekovčina – objavljen     09. listopada 2021.  u Večernjem listu 

Općina Bedekovčina daje u zakup poslovni prostor   (kiosk), površine     10,17 m2, koji  se nalazi u Bedekovčini, Trg A. Starčevića bb, na čkbr.5632/1 (zkčbr.3269/2) k.o. Bedekovčina. Rok  za  podnošenje ponuda je   15 dana od dana objave natječaja.

 

_______________________________________________________________________

O B A V I J E S T

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje na natječaj za zakup dijela prostora za postavljanje  bankomata  da se produžuje rok za dostavu ponuda do 30.11. 2020.

Javno otvaranje ponuda održat će se osmog dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ostale odredbe natječaja ostaju iste.

Poveznica na natječaj   https://www.bedekovcina.hr/natjecaji/

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Ban, ing.građ.

 

JAVNI   NATJEČAJ  za  davanje  u zakup dijela  prostora   za postavljanje bankomata (Natječaj objavljen 13. studenog 2020. godine)

_______________________________________________________________________

JAVNI   NATJEČAJ  za  prodaju  nekretnina   u vlasništvu Općine Bedekovčina  (na adresi  Brestovec  Orehovički   47) – objavljen  13. studenog    2020. godine

______________________________________________________________________

Javni poziv za zapošljavanje u programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2020. godinu

  • Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do 13. kolovoza 2020.

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2020g

JAVNI NATJEČAJ a za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto referentkomunalni redar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za financijske i ekonomske poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za pravne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za financijske i ekonomske poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


OGLAS za prijam u službu   u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina    na radno  mjesto  referent/ica-komunalni  redar -1 izvršitelj   na određeno  vrijeme    od  6 mjeseci uz probni  rad od   dva mjeseca


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina na radno mjesto viši stručni/a suradnik/ica za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


JAVNI POZIV  za prijam polaznika  na stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa  u JUO  Općine Bedekovčina u svrhu  omogućavanja  nastavka   stručnog osposobljavanja  polaznika  kojem  je ugovor  raskinut  zbog  korištenja  rodiljnog   dopusta  do isteka preostalog  razdoblja  ugovorenog  trajanja   stručnog osposobljavanja  na razdoblje   do  5  mjeseci


 

JAVNI POZIV za zapošljavanje u Programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2018. godinu


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI NATJEČAJ za direktora trgovačkog društva- Komunalno Bedekovčina d.o.o.


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto referenta/ice za gospodarstvo, graditeljstvo, promet i komunalne poslove 


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto diplomiranog knjižničara (m/ž) na određeno vrijeme za puno radno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za provedbu projekata- na određeno nepuno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti (m/ž) na određeno vrijeme 


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina