Natječaji

O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto viši stručni suradnik/-ca za financijske i ekonomske poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca


OGLAS za prijam u službu   u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina    na radno  mjesto  referent/ica-komunalni  redar -1 izvršitelj   na određeno  vrijeme    od  6 mjeseci uz probni  rad od   dva mjeseca


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina na radno mjesto viši stručni/a suradnik/ica za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


JAVNI POZIV  za prijam polaznika  na stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa  u JUO  Općine Bedekovčina u svrhu  omogućavanja  nastavka   stručnog osposobljavanja  polaznika  kojem  je ugovor  raskinut  zbog  korištenja  rodiljnog   dopusta  do isteka preostalog  razdoblja  ugovorenog  trajanja   stručnog osposobljavanja  na razdoblje   do  5  mjeseci


 

JAVNI POZIV za zapošljavanje u Programu javnih radova Općine Bedekovčina za 2018. godinu


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina


JAVNI NATJEČAJ za direktora trgovačkog društva- Komunalno Bedekovčina d.o.o.


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto referenta/ice za gospodarstvo, graditeljstvo, promet i komunalne poslove 


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto diplomiranog knjižničara (m/ž) na određeno vrijeme za puno radno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za provedbu projekata- na određeno nepuno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti (m/ž) na određeno vrijeme 


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina