Od 27.  studenog   2020. godine   do  04. prosinca 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina   radit  će radnim  danom   od ponedjeljka do petka  u vremenu od  07:00 do  15:00  sati. 

Pauza  od 10:00 do10:30  sati.