Nastavno na prethodne obavijesti o nekorištenju vode za ljudsku potrošnju, Zagorski vodovod d.o.o. zaprimio je preporuku Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u kojoj stoji da je voda Zagorskog vodovoda d.o.o. na prethodno navedenim područjima zbog mirisa zdravstveno neispravna, ali da se MOŽE KORISTITI ZA PRANJE, TUŠIRANJE I KUHANJE.

Preporuka Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, kao i analitička izvješća, nalaze se u privitku ove obavijesti.