Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (NN 107/2023) uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:

  1. da im ukupno mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, isplaćeno za rujan 2023., ne prelazi neto iznos od 700 eura.
  2. da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za kolovoz (potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za rujan 2023. u neto iznosu).

Korisnici koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, također trebaju na tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje –Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do najkasnije 30. studenoga 2023.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primanju inozemnu mirovinu, korisnici mogu dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem tiskanice u prilogu ove obavijesti ili putem online obrasca (dostupan na web stranici).

Korisnicima mirovine kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 700 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će najkasnije u prosincu 2023. godine.