Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda