Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda