OBAVIJEST !

17.4.2024.(DAN IZBORA)-NEMA ODVOZA(papir) 

ODVOZ OTPADA KOJI JE PO RASPOREDU 17.4.2024.(srijeda) BITI ĆE

16.04.2024.(utorak)

                                                                             KOMUNALNO-ZABOK d.o.o