Sukladno Odluci o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa, pozivamo na podnošenje Zahtjeva za oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade, godišnje naknade za prodaju putem pokretnih trgovina te poreza na korištenje javnih površina i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine.

Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima. Ispunjeni i od odgovorne osobe ovjereni obrazac Zahtjeva može se predati elektroničkim putem na mail adresu: info@bedekovcina.hr , preporučeno poštom ili osobnom predajom na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine.

Cilj predmetnih mjera je pomoć gospodarstvu Općine Bedekovčina u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa, odnosno osiguranje likvidnosti poslovanja gospodarstvenika na području Općine Bedekovčina te zadržavanje radnih mjesta.