Na dan 31. listopada i 01.studenoga 2021.godine za vrijeme blagdana Svih svetih promet prema grobljima u Bedekovčini i Orehovici biti će uređen na način kako slijedi:

I MJESNO GROBLJE BEDEKOVČINA

ODVIJANJE PROMETA

Promet će se odvijati od županijske ceste ŽC 2264 Ulica Antuna Mihanovića prema groblju Bedekovčina nerazvrstanom cestom Magdalenićevom ulicom jednosmjerno do nerazvrstane ceste Magdalenićeva –Zagorska ulica (kroz Jarščak) i prema Zagorskoj ulici(ŽC 2166-Mirkovec Bedekovčina) i dalje prema ŽC 2264.

Zabranjuje se promet Ulicom Čajkovljansko naselje u oba smjera osim za stanovnike ulice, Magdalenićevom ulicom prema Ulici Antuna Mihanovića (ŽC 2264), zatim od ceste za Jarščak i iz Zagorske ulice prema Magdalenićevoj ulici kroz Jarščak.

PARKIRANJE

Vozila će se parkirati na parkiralištu ispred groblja, parkiralištu do lovačkog doma i ispred crkve Svete Barbare.

II MJESNO GROBLJE OREHOVICA

ODVIJANJE PROMETA

Promet prema groblju  će se odvijati iz pravca Pustodola Orehovičkog županijskom cestom Orehovica-Lug Orehovički 2164 do raspela Orehovica na križanju te ceste i nerazvrstane ceste prema Vatrogasnom domu i dalje tom cestom pored crkve do groblja.

Zabranjuje se promet u suprotnom smjeru i cestom od Omrze uz crkvu do groblja.

Povratak sa groblja odvijati će se sa parkirališta prema nerazvrstanoj cesti Orehovica –Zadravec(Omerza) i dalje županijskom cestom Orehovica-Lug Orehovički.

PARKIRANJE

Vozila će se parkirati na parkiralištu ispod groblja i kod vatrogasnog doma.