Obavještavamo Vas da Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina do daljnjeg utorkom radi od 07:00 do 15:00 sati kao i sve ostale radne dane.

Rad sa strankama i dalje je ograničen, a sva će se komunikacija i dalje vršiti putem telefona, pošte ili elektroničke pošte.

Tel: 049/213-963, 049/213-040

Mail: info@bedekovcina.hr

Adresa: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina