Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju obilježavanju i izmjeri istih.

Sukladno gore navedenom izvršit će se snimanje slijedećih nerazvrstanih cesta prema rasporedu:

REDNI BROJ OZNAKA CESTE NAZIV ULICE KČBR. DULJINA (m) TERMIN IZMJERE
1. NC PZ-028 Ulica Tonke i Josipa Jurina 906/27, 906/32, 906/28, 906/30, 906/25, 905/22, 879/6, 879/4, 882/3, d 881/3, d 892/1, d 891/2, d 906/8, Poznanovec 880 m 04. ožujka 2019. (ponedjeljak)

7.30-11.00

2. NC PZ-031 Ulica Palih boraca 796/25, 1106, d 849/13, d 851/13, d 851/6, d 851/2, 906/8, 1105, Poznanovec 2150 m 05. ožujka 2019. (utorak)

7.30-14.00

3. NC PZ-032 Odvojak Ulica Palih boraca-Vidički 1058/18, Poznanovec 350 m 05. ožujka 2019. (utorak)

14.00-15.00

4. NC PZ – 024 Ulica Marije Habulin 1083, 296, 328/15, 370/11, 379, 1096, 417, 1097, 536/9, d 537/3, d 537/2, d 539/2, Poznanovec 1700 m 06. ožujka 2019. (srijeda)

7.30-12.00

5. NC PZ-025 Odvojak ulica Marije Habulin-Bajza d 328/15, Poznanovec 150 m 06. ožujka 2019. (srijeda)

12.00-12.30

6. NC PZ-025a Odvojak ulica Marije Habulin-Habulini 1094, 364/3, 363/4, Poznanovec 650 m 06. ožujka 2019. (srijeda)

13.00-15.00

7. NC PZ- 023 Zelengajska ulica 1093, d 283/5, d 169/2, d 169/1, d 223/39, d223/45, d 223/47, d 223/1, d 223/6, d 223/5, d 282, d 269, d 270, d 271/2, d 271/1, d 272, d 253/4, d 253/2, d 274/1, d 277/3, d 252/5, d 251/7, d 277/3, d 278/1, d 228/2, Poznanovec 1300 m 04. ožujka 2019. (ponedjeljak)

12.00-15.00

8. NC PZ-033 Ulica Valenta Jakuša d 806/27, 806/22, d 1078/1, 806/16, d 806/26, d 794/1, d 794/2, d 794/8, d 794/9, d 794/3, d 794/4, 796/38, d 796/2, d 802/5, d 800/5, d 800/4, d 801/1, 801/2, 2399, 1078/2, Poznanovec 2000 m 07. ožujka 2019. (četvrtak)

7.30-13.00

9. NC PZ-035 Ulica Milana Novosela 1014/11, 999, d 1000/1, d 1014/4, d 1014/9, d 1016/99, d 1016/101, d 1012, d 1002, Poznanovec i 4101/5, 4077/2, Komor 640 m 07. ožujka 2019. (četvrtak)

13.30-15.00

10. NC BD3-017 Naselje Stanići 6376, 2996, 4918, 174, k.o. Bedekovčina 2500 m 08. ožujka 2019. (petak)

7.30-15.00

11. NC BD3-018 Odvojak Naselje Stanići-Car Mila-Rabus 4571, 4555, k.o. Bedekovčina 360 m 11. ožujka 2019. (ponedjeljak)

7.30-8.30

12. NC BD3-019 Odvojak Naselje Stanići – Bijela zemlja 6375, d 4516, d4517, 4534, 4544, Bedekovčina 500 m 11. ožujka 2019. (ponedjeljak)

9.00-10.00

13. NC BD3-020 Odvojak Naselje Stanići – Vencerovo 2991, 486, Bedekovčna 680 m 11. ožujka 2019. (ponedjeljak)

10.30-12.30

14. NC BD3-021 Odvojak Naselje Stanići – Beljak 5020, d 5024, Bedekovčina 150 m 11. ožujka 2019. (ponedjeljak)

13.00-13.30

15. NC BD3-022 Odvojak Naselje Stanići – Deveničarov jarek 4606, d 4876, Bedekovčina 200 m 11. ožujka 2019. (ponedjeljak)

14.00-15.00

16. NC BD3-001 Bregovita ulica 6381, Bedekovčina 620 m 12. ožujka 2019. (utorak)

12.30-15.00

17. NC BD1-006 Zagorska – Špiranec brijeg 3004, d 3005, d 657/4, d 657/5, k.o. Bedekovčina 1400 m 12. ožujka 2019. (utorak)

7.30-11.00

18. NC BD1-007 I. Odvojak Špiranec brijeg d 650/7, d 650/6, d 646/11, d 646/10, d 650/3, d 646/12, d 646/13, d 646/14, d 646/15, d 646/16, d 646/17, d 646/18, k.o. Bedekovčina 120 m 12. ožujka 2019. (utorak)

11.00-11.30

19. NC BO-16 Odvojak ŽC 2164-Celjaki 4299, d4363/1, d 4363/4, d 4363/5, d 4364/3, d 4364/1, d 4366, Komor 320 m 13. ožujka 2019. (srijeda)

7.30-8.30

20. NC GR-001 ŽC 2165-Gubez Jura 7227, d 3829, d 3826, d 3822, d 3814, 3815/4, Komor 650 m 13. ožujka 2019. (srijeda)

9.00-11.00

21. NC GR-002 ŽC 2165- Gubezi 7230, 7233, 7234, 7232, Komor 850m 13. ožujka 2019. (srijeda)

11.30-13.30

22. NC PO-001 ŽC-2164-Galici-Kolenice d 3076, 7184, 3132/1, d3116, d 3115, d 3114/1, d 3114/3, Komor 720 m 13. ožujka 2019. (srijeda)

13.30-15.00

23. NC KE-017 ŽC 2167-Franci-Lug Orehovički 7344, 6777/3, 7342, 6797/3, Komor 300 m 14. ožujka 2019. (četvrtak)

13.30-14.30

24. NC OR-007 ŽC 2164- Crkva-Sviben-Severin –Ptičar -Zadravec 7091, 7029, 7065, d 7066, d 1081/2, d 1081/1, 7054, Komor 1900 m 14. ožujka 2019. (četvrtak)

7.00-13.00

25. NC PZ-002 Odvojak Ulice Narodnih heroja-Jakuš 703/3, Poznanovec 140 m 15. ožujka 2019. (petak)

7.30-8.00

26. NC OR-021 Odvojak Meštrovići – Bertićevo d 7124, 7129, Komor 350 m 15. ožujka 2019. (petak)

13.30-14.30

27. NC-OR-14 Orehovica-Škola- Vatrogasni dom-Pavleki-Valjak-Kobeščak-Zadravec 7102, 7136, d 1196/2, d 1196/3, d 1016/2, d 1016/3, d 1016/4, 7061, Komor 1500 m 15. ožujka 2019. (petak)

8.30-13.00

28. NC VB-003 LC 22048-Tretinjaki d 465/1, 7016, 463/6, d 463/1, d 490, d 492 620m 15.ožujka 2019. (petak)

15:00-18:00

 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

U slučaju loših vremenskih uvjeta za neki zakazani termin, izmjera se odgađa za dva tjedna u isto vrijeme.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 01. svibnja 2019. godine, od 13.00 do 14.00 sati.