Privremeno se zatvara  županijska cesta    Ž2168 Mače – Mali Bukovec  dana  12. srpnja 2021. godine  u  vremenu od  08:00 do  16:00 sati  radi     izvođenja radova  sanacije  opasnih  mjesta  ugradnjom  BBTM  asfaltnog  sloja   u naselju  Mali Bukovec .                                Promet se  preusmjeruje  relacijom: Mače- Zlatar-Zlatar Bistrica -Poznanovec  i obratno  (državnom cestom   D29 i županijskom cestom   Ž2264

U privitku   suglasnost  ŽUC KZŽ