Ovim putem obavještavamo Vas da su planirani radovi na interventnoj sanaciji županijske ceste Ž2165 od strane ugovorenog izvođača radova Colas Hrvatska d.d. u dane od 10.07. do. 13.07.2023. godine. Dinamika izvođenja radova ovisi o vremenskim uvjetima.

 

RB Cesta Kategorija             Opis ceste               Dionica JLS kčbr. k.o. Stacionaža Duljina /m Prosječna širina/m Površina/m2           
dionica početna završna
9 2165 IV Bedekovčina – Lug Orehovečki – Grabe – Komor Komor-Grabe Općina Bedekovčina/Mače 5013 k.o. Mače                                                                                                           7166, 7201, 7206, 7212 k.o. Komor 001 830 3.600 2.770 4,50 12.839

 

ŽUC KZŽ