Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na 15. sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 09. prosinca 2018. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača (“Narodne novine broj 144/12. i 105/15.) pozivaju se birači koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Općine Bedekovčina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u ispostavi Ureda državne uprave u Zaboku, Kumrovečka 6, telefon: 049/223-533, fax: 049/221-309, mail: dhorvat@udu-kzz.hr svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede, 28. studenog 2018. godine di 14,30 sati.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača.

Popis birača sastavlja se za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE na području navedenih mjesnih odbora i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice) od ovlaštene osobe Ureda državne uprave u Krapinsko – zagorskoj županiji, Ispostave Zabok.

Sve informacije o provedbi postupka izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina 2018. godine dostupne su na službenoj web stranici Općine Bedekovčina https://www.bedekovcina.hr/izbori-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-bedekovcina-2018/