Agencija za plaćanja u poljoprivredi, objavila je  31. siječnja 2019. Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, za razdoblje 2019. – 2023. Ovo je ujedno prvi natječaj iz novog Nacionalnog programa Vinske omotnice.

Iznos i intenzitet potpore

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova iznosi iznosi 100.000 eura po projektu.

Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi – Što se može financirati iz potpore?

  • sudjelovanje u informativnim kampanjama
  • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili značaja za Uniju
  • oglašavanje u medijima na tržištu država članica (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
  • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja

Prihvatljivi prijavitelji:

– stručne organizacije uključene u sektor vina
– organizacije proizvođača vina
– udruženja organizacija proizvođača vina
– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
– sektorske organizacije uključene u sektor vina i
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Rokovi

Rok za podnošenje prijava Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je do 28. veljače 2019. godine

Natječaj kao i svi potrebni obrasci dostupni su OVDJE