ZBIRNE LISTE PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBORE ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 


Sve informacije o izborima za članice i članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina 2018. možete pronaći OVDJE