Obrazac se odnosi  na  prijave za pregled građevina nakon potresa.

Građani  mogu ispunjeni obrazac  poslati na  mail: komunalni-redar@bedekovcina.hr ili prijaviti oštećenje putem telefona na brojeve   049/213-963 ili 049/213-040

Obrazac prijave – potres