Odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave na predstavku vijećnice u Općinskom vijeću Općine Bedekovčina Barbare Sente: