Općinski načelnik Općine Bedekovčina, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina, donio je Odluku o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Bedekovčina kojom se povećava ekonomska cijena usluge Dječjeg vrtića Bedekovčina s dosadašnjih 1.665,00 kuna na 2.000,00 kuna po djetetu, počevši od 01. listopada 2021. godine.

Dosadašnja važeća ekonomska cijena nije se mijenjala od 2016. godine te sa takvom ekonomskom cijenom Dječji vrtić Bedekovčina više ne može pokrivati svoje troškove poslovanja. U Dječjem vrtiću Bedekovčina smanjen je broj djece po odgojno-obrazovnim skupinama kako bi djeca imala veću kvalitetu usluge, sukladno Državnom pedagoškom standardu, te uskoro s radom započinju još 3 odgojno-obrazovne skupine.

Nova ekonomska cijena znači da će nova cijena vrtića za roditelje iznositi 901,00 kunu mjesečno.