Općinski načelnik donio  je Odluku  kojom  se utvrđuju    iznosi financijske potpore  udrugama za   projekte/programe od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u  2023. godini.  Ukupna raspoređena  sredstva iznose   22.725,40 eura