STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 810-03/20-01/08
URBROJ: 2140/1-02-20-1
Krapina, 17. ožujka 2020.

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, 118/18), članka 9. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite i točke IX. podtočke 3. Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.) i sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, Stožer Krapinsko-zagorske županije donosi

O D L U K U

o potrebi ograničenja rada i mjera ponašanja na
na području Krapinsko-zagorske županije od 17. ožujka 2020.

I.

Ovom Odlukom nalaže se provedba slijedećih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Krapinsko-zagorske županije:

– privremenog ograničenja rada trgovina s prehrambenim artiklima do 20.00 sati uz obavezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ)

– privremene obustave rada trgovina i trgovačkih centara, uz izuzetak trgovina s prehrambenim artiklima

– privremene obustave rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge proizvodnje i dostave hrane, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane HZJZ

– privremene obustave rada kino dvorana, muzeja, knjižnica i čitaonica

– privremene obustave rada uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i dr.) u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima

– privremena obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– privremena obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

– privremene obustave rada plesnih škola, dječjih i drugih radionica

– privremene obustave rada noćnih i disko klubova i kladionica

– privremene obustave svih vrsta okupljanja

II.

Ova Odluka se upućuje na suglasnost Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske i Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom ishođenja suglasnosti iz toč. II ove Odluke, a ostaje na snazi do opoziva.

NAČELNIK STOŽERA

ANĐELKO FEREK JAMBREK