Ovom Odlukom privremeno se zatvara dionica nerazvrstana cesta NC-P2-031 (Ulica Palih Boraca) u Lugu Poznanovečkom, Općina Bedekovčina, te se predmetnom cestom zabranjuje promet za sva vozila.

Nerazvrstana cesta  zatvara se zbog pojave klizišta koje ugrožava sigurnost prometa.

Predmetna nerazvrstana cesta  bit će privremeno zatvorena od 10. svibnja 2022. godine do okončanja građevinskih radova sanacije klizišta, odnosno do postizanja sigurnosti prometa za sva vozila.