Temeljem dopisa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, načelnik općine Bedekovčina donosi Odluku o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite općine Bedekovčina pa sve do opoziva.

Aktiviranje stožera CZ vrši se zbog novonastale situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19.

Temeljem ove Odluke o aktiviranju Stožera CZ Općine Bedekovčina provesti mjere predviđene Planom CZ općine, u poglavlju 1.2. kako slijede:

  1. Općinski načelnik uvodi pripravnost stožera CZ. U odsutnosti općinskog načelnika pripravnost uvodi načelnik Stožera civilne zaštite Općine.
  1. Pripravnosti podrazumijeva postupno dovođenje Stožera CZ u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i većih nesreća u katastrofi, u ovom slučaju epidemije ili pandemije.
  1. Mjere pripravnosti za Stožer CZ:
  • Općinski načelnik poziva telefonom direktno načelnika Stožera ili njegova zamjenika. Uručuje im se Nalog za aktiviranje Stožera
  • Sazivanje sastanka Stožera CZ i obavještavanje pripadnika Stožera CZ o ugrozi i trenutnoj situaciji;
  • Uručivanje Naloga za aktiviranje Stožera CZ svakom pripadniku Stožera CZ
  • ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja ili s radnog mjesta svih članova stožera te kontinuirana dostupnost članova Stožera CZ;
  • uvođenje pasivnog dežurstva u JLS ukoliko se za istim ukaže potreba;
  • kontrola potrebnih materijalno – tehničkih sredstava i opreme za rad Stožera CZ;
 • Odluka o osnivanju Stožera CZ