U četvrtak, 31. siječnja 2019. godina održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Bedekovčina na kojoj je jednoglasno izglasana Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještanoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, kojom je određena visina paušaloga poreza za iznajmljivače smještajnih kapaciteta u visini od 150,00 kuna po krevetu za cijelo područje Općine Bedekovčina, što je najmanji dozvoljeni iznos, čime se želi potaknuti turistički razvoj Općine i maksimalno olakšati poduzetnicima koji se bave djelatnošću pružanja smještaja te potaknuti daljnji razvoj te djelatnosti.

Također, jednoglasno su izglasane Odluke o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i komunalnim djelatnostima s obzirom na zakonsku obvezu donošenja istih, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te je važno napomenuti da se s novim odlukama ne povećava iznos komunalne naknade i doprinosa na području Općine.